Velkommen til LivingTech aabenraa

Vi vil gerne opstille en ambitiøs vision for en digital transformation og en fælles værdiskabelse, der understøtter borgerens gode liv.

Vi vil gribe muligheder i digitale løsninger og velfærdsteknologi til at skabe værdi for borgere, medarbejdere og udnytte kommunens ressourcer og vækstpotentiale.

Det betyder, at vi vil lykkedes med en værdiskabende digital transformation, hvor digitale løsninger og teknologi: 

  • Indgår som en fuldt integreret del af brogerens muligheder for at leve gode, aktive og selvstændige liv.
  • Er et integrerende element i den fortsatte udvikling af løsningen af kerneopgaven
  • Positionere Aabenraa Kommune som en attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt
Kontakt

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7289 akpa@aabenraa.dk