Aabenraa Kommune indgår i undersøgelse om politisk deltagelse i digitalisering

KL har udgivet et inspirationskatalog om "Veje til Politisk Deltagelse i Digitalisering".

06
102021

Aabenraa Kommune indgår i undersøgelsen som en af fire hovedcases. I kataloget beskrives, hvordan Aabenraa Kommunes politikere aktivt deltager i arbejdet med velfærdsteknologi. 

Kataloget er udarbejdet af Kenneth Kristensen fra Reel Udvikling i samarbejde med KL.

Klik her for at se inspirationskataloget.