Projektoversigt

Udviklingen af nye løsninger giver løbende borgeren nye muligheder for at tage ansvar for egen sundhed og leve aktive hverdagsliv uden behov for hjælp fra kommunen.

Teknologi i hjemmet - livskvalitet i hverdagen

Vi vil gerne gøre borgere så selvhjulpne som muligt. Det er en helt central målsætning i Aabenraa Kommunes social- og sundhedsforvaltning. 

Formålet med projektet er, at borgere kan få en mere selvstændig tilværelse i eget hjem og muligvis blive i egen bolig i længere tid. Der skabes sammenhæng i borgernes hverdag, hvor de opretholder naturlig døgnrytme og overskud til dagens gøremål og aktiviteter.

Hjælpemidler og teknologi skal reducere antallet af besøg i hjemmet, samt reducere en personale som 2. hjælper ved borgerbesøget. Ved at indføre hjælpemidler og velfærdsteknologi i borgerens hjem, vil borgere kunne opnå større selvstændighed i egen bolig.

Borgere der har mange natbesøg til eksempelvis bleskift eller tilsyn, bliver forstyrret i deres nattesøvn, hvilket har konsekvenser for deres aktivitetsniveau og daglige formåen. Endvidere vil eventuelle pårørende i boligen også blive forstyrret i sammenhængende nattesøvn og dermed have mindre overskud til dagligdagen.

Sundhedsmæssigt har en naturlig sammenhængende søvn en positiv effekt for immunforsvar og kognitive funktioner; hukommelse – koncentration – indlæring og ydeevne.

Vi ser allerede nu, at der er flere ældre og færre hænder. Projektet kan understøtte medarbejderes arbejdsgange, reducere nat- og aftenbesøg samt kunne gå fra 2 til 1 medarbejder ved visse tilfælde.